Innovatieprogramma's

Innovatieprogramma-afbeelding-4Een innovatieprogramma dient als routekaart naar de toekomst, als middel om te navigeren. Geen afgebakend pad naar een scherp omlijnde toekomst. Het laat ruimte voor onvoorziene omstandigheden en nieuwe inzichten. Biedt mogelijkheden om route, tempo en doel aan te passen aan wijzigende omstandigheden.

In samenwerking met participerende publieke en private partijen wordt het innovatieprogramma in een doorlooptijd van enkele maanden opgesteld. Het product is een meerjarenplan met helder afgebakende jaarschijven en verdeeld in projecten met duidelijke doelstellingen en resultaten.

Het innovatieprogramma dient als basis voor financiering. Het bevat afspraken over besturing, organisatie van de uitvoering, begroting en financiering.